Home

haus3

Home

Emerging ideas in masculinity research
- Masculinity studies in the North

4 - 6 June 2014
Reykjavik, Iceland

MAP (City hall, Harpa, Askja)

The next Nordic conference on research on men and msculinities will be held 4th - 6th June 2014, at the University of Iceland, Reykjavik.

Suggested workshops are, for example: Economy / financial crisis, the affective turn and masculinity studies, relations between queer theory and masculinity studies, global masculinities, family work balance, antifeminism and xenophobia, men and feminism "up North", confronting sexual violence, theory and practice in working with men, masculinity and media, fatherhood and parental leave, trafficking in the North.

The conference is organized by the Nordic Association for Research on Men and Masculinities (NFMM), as part of the Icelandic Presidency of the Nordic Council of Ministers in 2014, in cooperation with the Ministry of Welfare and Centre for Gender Equality in Iceland.Framväxande idéer i maskulinitetsforskning
- Maskulinitetsstudier i Norden

Nästa nordiska konferens om män och maskuliniteter äger rum vid Islands Universitet i Reykjavik mellan 4 och 6 juni 2014.

Redan föreslagna arbetsgrupper inkluderar: Den ekonomiska / finansiella krisen, den affektiva vändningen och maskulinitetsstudier; relationen mellan queerteori och maskulinitetsforskning; global maskuliniteter; familj-arbetsbalansen; anti-feminism och zenofobi; män och feminism "uppe i Norden"; att konfrontera sexuellt våld; teori och praxis i arbete med män; maskulinitet och massmedia; faderskap och föräldraledighet; människohandel i Norden.

Konferensen organiseras av Nordisk förening for forskning om män och maskuliniteter (NFMM) som en del av Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2014, i samarbete med Välfärdsministeriet och Jämställdhetscentret på Island.

 
Your Host in Iceland - Gestamottakan, Kirkjutorg 6, 101 Reykjavik, Tel.: (+354) 551-1730, Mobile: (+354) 692-1730 conference@yourhost.is
 
© Hugsa sér!